Diagnoza ADHD

Test MOXO d-CPT jest komputerowym testem ciągłego wykonywania z systemem dystraktorów, służącym do pomiaru trudności w zakresie podtrzymywania koncentracji uwagi, szybkości reakcji oraz hamowania reakcji automatycznych, które to deficyty są typowe dla zaburzeń hiperkinetycznych (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, ADHD), ale również innych zaburzeń.

MOXO

TEST MOXO

Wychowanie dziecka nadpobudliwego, czy też z zaburzeniami uwagi jest nie lada wyzwaniem. Szczególnie, że jego zachowanie może być zdeterminowane czynnikami biologicznymi. Dlatego tak ważna jest poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki.

Test MOXO jest zaprojektowany oraz wyskalowany, aby wspierać diagnozę w obszarach:

  • zaburzeń uwagi,
  • czasu reakcji,
  • impulsywności
  • nadaktywności

Test przeznaczony dla 2 grup: dzieci w wieku 7-12 lat i młodzieży i dorosłych w wieku 13-70 lat

Na czym polega wykonanie testu MOXO?

Test MOXO przypomina prostą grę komputerową. Osoba badana ma za zadanie reagować na zdarzenia dziejące się na ekranie, a komputer stara się maksymalnie utrudnić wykonanie zadania. Test sprawdza, jak osoba badana radzi sobie z utrudnieniami.

Czy test MOXO pozwala potwierdzić ADHD?

Test MOXO ma bardzo wysoką czułość, to znaczy pozwala potwierdzić lub wykluczyć ADHD z prawdopodobieństwem 90%. MOXO jest niezależne od interpretacji terapeuty i badanego, co bardzo jego podnosi wiarygodność.

Wiarygodność wykluczenia ADHD sięga 98%, czyli jeżeli MOXO wykaże, że nie ma, to można mieć prawie pewność, że naprawdę nie ma. Natomiast jeżeli MOXO wykaże istnienie objawów ADHD, to wiarygodność tego jest około 85%. Bo zawsze człowiek może być zmęczony, w złej formie i test mu pójdzie gorzej niż w dniu dobrej formy. Czyli fałszywie pozytywnych wyników jest około 15%.